Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Polityka prywatności

NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (“GDPR”) w związku z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wchodzą w życie z dniem 25.05.2018, 
pragniemy poinformować, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Pracowania Artystyczna ARTEFACTO Iwona Szmist z siedzibą  ul.Jarzębinowa 1, 38-457 Szczepańcowa NIP: 5170160426 REGON: 180981857

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i  celu, na podstawie  :
  • Jeśli jest Pan/Pani  PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA Artefacto dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.
  • Jeśli jest Pan/Pani  KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji zamówień dla osób fizycznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane  osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie lub e-mailowo patrz zakładka kontakt
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Bliższe informacje  wraz z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych  znajdują się na naszej stronie Internetowej w załączniku poniżej.